Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TPHCM triển khai một số nội dung nghị quyết của HĐND TP về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân TP về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cho chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì triển khai ngay đến các cơ sở y tế, các đơn vị công an, quân đội và các lực lượng khác trực tiếp tham gia hoặc phối hợp tham gia trong công tác phòng chống dịch Covid-19 các nội dung chi và mức chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng được HĐND TP thông qua; đảm bảo chi tiền ăn kịp thời cho các cơ sở y tế, các đơn vị công an, quân đội trực tiếp tham gia hoặc phối hợp tham gia trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế tổ chức mua sắm theo quy định, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và tránh lãng phí; quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Cùng với đó, UBND TP giao Sở Công thương TP chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP kế hoạch thực hiện hỗ trợ khẩu trang cho các đối tượng nêu tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Liên đoàn Lao động TP tham mưu UBND TP triển khai ngay chủ trương hỗ trợ một số đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Trong đó, cần xác định cụ thể đối tượng, phạm vi áp dụng, đặc biệt là điều kiện, thời gian thụ hưởng, quy trình hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, tránh phát sinh quá nhiều thủ tục, hồ sơ… đối với nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Nghị quyết.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xác định đối tượng cụ thể, tổng hợp danh sách và lập dự toán kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 gửi Sở Tài chính thẩm định, làm cơ sở tham mưu UBND TP bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

UBND TP giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP đảm bảo nguồn kinh phí cho các đơn vị tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tham mưu UBND TP ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo