Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TPHCM triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 20 chỉ tiêu trong năm 2019

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 22, khóa X khai mạc sáng 29/11, là kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 của TP. Theo dự thảo báo cáo của UBND TP, năm 2019 TP sẽ thực hiện 20 chỉ tiêu với 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

GRDP tăng 8,3%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 253 - KL/TW ngày 28/12/2017 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.

Theo UBND TPHCM, năm 2018, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TP ước tăng 8,3%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra (cùng kỳ tăng 8,25%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn. 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh của TP chiếm tỷ trọng cao trong tổng GRDP. Tỷ trọng 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 57,1% trong tổng GRDP. Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 35% so GRDP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi các đại biểu tại hội nghị Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi các đại biểu tại hội nghị

Một trong những kết quả nổi bật là lĩnh vực thương mại tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao hơn cùng kỳ, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa cho nhu cầu sinh hoạt người dân. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 1.045.789 tỷ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 11,3%). Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá (tăng 8,15%, cùng kỳ năm 2017 tăng 7,9%) gắn với việc đầu tư đổi mới thiết bị, cải tiến sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ.

Riêng lĩnh vực du lịch, trong năm 2018, tổng lượng khách quốc tế đến TP ước đạt 7,5 triệu lượt, tăng 17,38% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 22,8%) và đạt 100% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - văn hóa - xã hội của TP còn những khó khăn hạn chế. Theo UBND TP, một trong những hạn chế là 7 chương trình đột phá của TP chưa tạo được kết quả nổi bật, có chương trình tiến độ chậm, nguy cơ không đảm bảo chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 nếu không có những biện pháp, giải pháp quyết liệt hơn. Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa tạo chuyển biến tích cực cho diện mạo địa bàn nông thôn của TP, nhiều chỉ tiêu ở một số nơi chưa được cải thiện, nâng chất. Tình hình cải cách thủ tục hành chính chưa chuyển biến nhiều, doanh nghiệp và người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các sở ngành, quận - huyện trong thực thi công vụ còn hạn chế, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Đo lường sự hài lòng của người dân

Theo dự thảo báo cáo của UBND TP, năm 2019, TP sẽ tập trung thực hiện 20 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường và 1 chỉ tiêu về cải cách hành chính. Dự kiến, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,3% - 8,5%; thành lập mới 46.200 doanh nghiệp. Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,7%/năm. Đối với cải cách hành chính, TP phấn đấu nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) TP vào nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu; phấn đấu đạt Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) TP vào nhóm 10 tỉnh, thành có điểm cao nhất; phấn đấu nâng điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) TP vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Điều khiển hệ thống sản xuất tại Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân Điều khiển hệ thống sản xuất tại Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước qua phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước; tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành Đô thị thông minh. Song song đó là tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

TP cũng tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; tập trung xây dựng Khu đô thị sáng tạo theo kế hoạch đã đề ra; kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp. Cùng với đó là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiêm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác được TP xác định là đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân TP, tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp nước sạch cho nhân dân.

L.Hồ - S.Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo