Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

TPHCM tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh hương liệu hóa chất

Nhiều cửa hàng kinh doanh hóa chất tập trung tại khu vực gần chợ Kim Biên (Quận 5, TPHCM). Ảnh nguồn: VGP

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện về việc tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động hóa chất trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp Sở Công thương TP và các đơn vị liên quan tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh hương liệu, hóa chất trên địa bàn quản lý trong quý IV năm 2019. Đối với chợ Kim Biên, UBND Quận 5 tập trung tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh hương liệu, hóa chất khu vực bên trong và các tuyến đường xung quanh khu vực chợ, xử lý nghiêm các trường hợp đăng ký văn phòng giao dịch không tồn chứa nhưng có hoạt động lưu giữ hoặc san chiết các loại hóa chất độc hại, nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp rà soát, thống kê các cơ sở tồn chứa, sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Công thương TP.

Cùng với đó, UBND TP giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện di dời các cơ sở không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị; trong đó cần lưu ý di dời các kho chứa hóa chất nguy hiểm hoạt động xen cài trong khu dân cư có tồn chứa các hóa chất dễ cháy, nổ; phát tán mùi ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người và không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư.

Mặt khác, UBND TP giao Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP tiếp tục rà soát, xem xét bố trí các thửa đất phù hợp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; hướng dẫn, tiếp nhận các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh khu chứa hóa chất phù hợp theo quy hoạch nhằm phục vụ di dời các cơ sở hóa chất xen cài trong khu dân cư. Rà soát, thống kê, hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Cục Quản lý thị trường TP từ nay đến cuối năm tập trung tổng kiểm tra tất cả các kho chứa hàng trên địa bàn TP, nếu không phép phải xử lý nghiêm (đặc biệt là các kho chứa hóa chất, cần thiết sẽ khởi tố hình sự). Trường hợp nếu nghi ngờ về tính pháp lý của giấy phép thì Cục Quản lý thị trường TP phối hợp các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra tính pháp lý của giấy phép đó và xử lý theo đúng quy định pháp luật, không để đối tượng xấu lợi dụng kho chứa hàng để tập kết hàng gian, hàng giả, các loại chất cấm…

Ngoài ra, UBND TP giao Giám đốc Sở Công thương TP rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở tồn chứa, sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở hoạt động có kho chứa xen cài trong khu dân cư, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đưa vào danh sách yêu cầu di dời…

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo