Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021

TPHCM tiếp tục triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành văn bản số 4663/UBND - NCPC về tiếp tục triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Theo đó, UBND TP giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý; chủ động, kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành…

UBND TP cũng yêu cầu Sở Tư pháp TP tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tham mưu cho UBND TP thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; tích cực, chủ động trong công tác phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đặc biệt với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự trong việc tham mưu thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

UBND TP đề nghị Tòa án Nhân dân TP, Viện Kiểm sát Nhân dân TP, Cục Thi hành án dân sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời Sở Tư pháp TP trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, trong đó lưu ý thực hiện đúng quy định của Luật trong quá trình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo