Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020

TPHCM: Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý mức độ 3, 4

TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý mức độ 3, 4
(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính (CCHC) trong thời gian tới.

Theo đó, Thủ trưởng sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác CCHC trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; mở rộng các kênh giám sát, trực tiếp đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường công tác khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN) đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện CCHC trong nội bộ; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không chuẩn mực, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ phận, phòng, ban, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác CCHC theo lĩnh vực phụ trách.

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua bưu điện; tăng cường công tác kiểm tra việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc có giải quyết TTHC; phát huy vai trò tổ tư vấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại phường, xã, thị trấn trong việc vận động, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về CCHC, cải cách TTHC trong phạm vi quản lý lĩnh vực, ngành và địa phương. Chủ động rà soát, đánh giá các mô hình về CCHC đang áp dụng tại đơn vị, địa phương mình và tại các đơn vị, địa phương khác để kịp thời nhân rộng, áp dụng thực hiện các mô hình có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, phê bình, xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai, chưa chủ động phối hợp các nội dung liên quan đến công tác CCHC; đặc biệt các trường hợp gây bức xúc cho người dân, DN như giải quyết chậm trễ hồ sơ TTHC, thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp hoặc các hành vi khác gây ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ hài lòng của người dân, DN đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

UBND TP yêu cầu Văn phòng UBND TP nghiên cứu tham mưu UBND TP mở rộng triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công TP và hệ thống thông tin một cửa điện tử để áp dụng thống nhất trên địa bàn TP. Đồng thời, đôn đốc, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương thức thanh toán tập trung các khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các giải pháp để khắc phục và kéo giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn trong lĩnh vực đất đai. Rà soát, điều chỉnh quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai để đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đúng quy định; nâng cao sự hài lòng của người dân, DN đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

Vân Minh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo