Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

TPHCM: Thành lập Tổ công tác rà soát nội dung Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã

Giải quyết hồ sơ cho người dân tại UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 10/6, thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM cho biết: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có ý kiến kết luận về các nội dung Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng: Việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho UBND cấp xã là nhằm tạo sự chủ động trong việc triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn phụ trách; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án ủy quyền trong thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. Tuy nhiên, đến nay, việc rà soát, đề xuất nội dung Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã đạt kết quả chưa cao.

Do đó, UBND TP giao Sở Nội vụ TP khẩn trương tham mưu thành lập Tổ Công tác rà soát, đề xuất nội dung Chủ tịch UBND cấp huyện được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn TP; trong đó, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP là Tổ trưởng, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp TP là Tổ phó và đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan là thành viên. Đồng thời, giao Văn phòng UBND TP theo dõi, đôn đốc trình UBND TP đúng tiến độ yêu cầu.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo