Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TPHCM thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng TP.

Theo quyết định của UBND TP, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng TPHCM có chức năng, nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, các đoàn thể chính trị - xã hội TP và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin qua mạng.

Đồng thời, tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia khi có yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan điều phối quốc gia. Đội trưởng Đội ứng cứu chịu trách nhiệm trước UBND TP về toàn bộ hoạt động của Đội ứng cứu; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.

Bên cạnh đó, Đội ứng cứu được đảm bảo phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động. Đội ứng cứu được sử dụng phương tiện và con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng TP, trình UBND TP phê duyệt.

Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, trường hợp thành viên của Đội ứng cứu khi chuyển công tác khác, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công nhân sự thay thế và thông báo cho cơ quan thường trực của Đội ứng cứu để kịp thời phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, khi nhận thông báo của Đội ứng cứu, Thủ trưởng đơn vị có nhân sự tham gia Đội ứng cứu chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị phải ưu tiên cho việc tham gia công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo