Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

TPHCM: Tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước

Người dân, doanh nghiệp làm hồ sơ thủ tục thuế tại Cục Thuế TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước TPHCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo đó, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước TPHCM yêu cầu tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý thu, tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác thu ngân sách; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo và cùng phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các nguồn thu trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thuế có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các chuyên đề có rủi ro cao về thuế, hướng đến tuyên truyền việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Mặt khác, thực hiện đôn đốc thu và khai thác các nguồn thu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Cụ thể, trong năm 2022, TPHCM tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách đối với lĩnh vực tư vấn, thiết kế, xây dựng; lĩnh vực ngân hàng; các cơ sở y tế. Đồng thời, kiểm tra hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; quản lý thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; công tác thanh kiểm tra sau hoàn thuế; quản lý thu đối với lĩnh vực nhà đất; quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng kinh doanh.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo