Thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TPHCM quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại

Một gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Trung tâm Thể dục - Thể thao Phú Thọ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 5117/QĐ-UBND ngày 2/12/2019 về quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn TP.

Theo đó, về mục đích nhằm phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thương nhân, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức và tham gia hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn TP nhằm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật. Tăng cường phối hợp giám sát, kiểm tra, thanh tra hội chợ, triển lãm thương mại nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tham gia trưng bày tại hội chợ, triển lãm thương mại; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật. Mặt khác, phân định trách nhiệm rõ ràng, nâng cao vai trò của các cơ quan sở, ngành và UBND các quận, huyện nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt và kịp thời trong công tác quản lý nhà nước về hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn TP.

Về nguyên tắc phối hợp, tuân thủ các nguyên tắc phối hợp quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo sự nhất quán, chủ động và trách nhiệm để công tác quản lý nhà nước về hội chợ, triển lãm thương mại đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hội chợ, triển lãm. Đồng thời, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định chủ động phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình giải quyết công việc nhằm đảm bảo tính kịp thời, khách quan, công khai và hiệu quả.

Về nội dung phối hợp gồm: Cung cấp thông tin; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, chính sách của nhà nước về hội chợ, triển lãm thương mại; thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm hành chính.

 

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo