Thứ Hai, ngày 24 tháng 2 năm 2020

TPHCM phân công nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng

TPHCM phân công nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm về trật tự xây dựng. Ảnh mang tính minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc phân công nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận - huyện chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gồm: Giao quyết định cho đối tượng vi phạm (cá nhân vi phạm hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm tại thời điểm thực hiện việc giao nhận); thông qua UBND xã - phường - thị trấn tại địa điểm công trình vi phạm để tổ chức niêm yết công khai quyết định tại địa điểm công trình vi phạm và trụ sở UBND xã - phường - thị trấn. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm hình thức xử phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả). Quá thời hạn quy định mà đối tượng vi phạm chưa chấp hành nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì báo cáo kiến nghị UBND TP để ban hành quyết định cưỡng chế thi hành.

Cùng với đó, hỗ trợ tổ chức xác minh về nhân thân, nghề nghiệp, tài khoản ngân hàng của tổ chức, cá nhân vi phạm (tại các Chi cục thuế quận - huyện) để áp dụng biện pháp cưỡng chế cũng như các chế tài khác theo quy định.

Bên cạnh đó, thuê tổ chức, đơn vị tư nhân hoặc giao cơ quan chuyên môn về xây dựng lập phương án, giải pháp tháo dỡ, giao cơ quan chuyên môn về xây dựng cùng cấp phê duyệt phương án, giải pháp tháo dỡ. Đồng thời, lập kế hoạch chi tiết về việc cưỡng chế tháo dỡ theo phương án, giải pháp tháo dỡ đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình, bộ phận công trình; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội bảo đảm an toàn, giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Thu hồi và hủy Giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 101 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Giám đốc Sở Xây dựng TP chịu trách nhiệm rà soát, tham mưu trình UBND TP ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả và các hình thức chế tài khác theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, giám sát và tổng hợp báo cáo việc tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Xây dựng TP tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành. Đồng thời, phối hợp thông báo đến UBND huyện - quận về tiến độ, kết quả chấp hành quyết định.

Giám đốc Sở Xây dựng TP chịu trách nhiệm ban hành quyết định phân công nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả) do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành, thuộc các lĩnh vực quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và tại các Nghị định khác của Chính phủ về trật tự xây dựng.

Đối với các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm theo quy định, Sở Xây dựng TP có trách nhiệm chuyển quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và hồ sơ có liên quan đến UBND huyện - quận nơi có công trình vi phạm để tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện - quận chịu trách nhiệm ban hành quyết định phân công nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả) do mình hoặc Chủ tịch UBND xã - phường, thị trấn trên địa bàn ban hành, thuộc các lĩnh vực quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và tại các Nghị định khác của Chính phủ về trật tự xây dựng.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo