Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

TPHCM phân cấp cho quận, huyện ban hành giá dịch vụ tại chợ

Sạp kinh doanh buôn bán mặt hàng rau quả tại chợ Bến Thành, Quận 1

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 về phân cấp cho UBND quận, huyện ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND quận, huyện chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn căn cứ đặc điểm từng chợ trên địa bàn và quy định của pháp luật để xây dựng, thẩm định phương án giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại từng chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và phương án giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Đồng thời, căn cứ kết quả xây dựng, thẩm định của các đơn vị, phòng ban, UBND quận, huyện xem xét, ban hành giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại từng chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Sau khi ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn, UBND quận, huyện gửi Sở Công thương TP và Sở Tài chính TP để theo dõi và quản lý tình hình thực hiện giá trên địa bàn TP.

Cùng với đó, UBND quận, huyện có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các chợ trên địa bàn quản lý.

UBND TP cũng giao Sở Công thương TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính TP, Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Cục Thuế TP và các sở, ngành có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn UBND quận, huyện triển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/6.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo