Thứ Ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022

TPHCM: Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội

Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM hỗ trợ khám sức khỏe cho công nhân lao động (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn đến năm 2030.

Theo kế hoạch, UBND TP xác định mục tiêu chung nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn của TP; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến trên địa bàn TP.

Đối với mục tiêu cụ thể, trong đó, giai đoạn đến năm 2025, TP thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn TP; Tổ chức các hình thức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các tổ chức, các đoàn thể xã hội, công chức, viên chức, người lao động từ cấp TP đến phường, xã, thị trấn và của người dân về công tác xã hội.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường, cơ sở đào tạo có chức năng đào tạo nghề công tác xã hội để đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác xã hội cho ít nhất 50% cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các phường, xã, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cán bộ thuộc sở, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội; cử cán bộ đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học công tác xã hội, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành công tác xã hội.

Bên cạnh đó, củng cố, xây dựng Phòng Công tác xã hội hoặc bố trí nhân sự phụ trách trong cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện cung cấp dịch vụ công tác xã hội với chức năng cung cấp dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực cho nhiều nhóm đối tượng.

Ngoài ra, triển khai hướng dẫn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công tác xã hội; tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội; quy trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng: áp dụng ngạch, bậc lương đối với các ngạch viên chức công tác xã hội theo hướng dẫn của Trung ương để thực hiện trên địa bàn TP

Đối với giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, TP tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể xã hội, người dân về nghề công tác xã hội. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho khoảng 80% cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các phường, xã, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cán bộ thuộc các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; hỗ trợ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Ngoài ra, xã hội hóa các hoạt động công tác xã hội theo hướng khuyến khích các tổ chức tham gia đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo