Chủ Nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020

TPHCM: Năm 2030 vận tải hành khách công cộng đảm nhận 25% nhu cầu giao thông đô thị

TPHCM đặt mục tiêu năm 2030 vận tải hành khách công cộng đảm nhận 25% nhu cầu giao thông đô thị.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.

Theo đó, TP đặt ra mục tiêu phát triển bền vững vận tải hành khách công cộng nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân, từng bước góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và chi phí xã hội trên địa bàn TP.

Cụ thể, vận tải hành khách công cộng TP đảm nhận 15% nhu cầu giao thông đô thị vào năm 2025; vận tải hành khách công cộng TP đảm nhận 25% nhu cầu giao thông đô thị vào năm 2030.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP đề ra các nhóm giải pháp gồm: Nhóm giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng bao gồm 17 giải pháp phát triển hệ thống, tăng cường tiếp cận, nâng cao tính cạnh tranh của vận tải hành khách công cộng; nâng cao chất lượng đoàn phương tiện và công tác quản lý điều hành, khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng. Nhóm giải pháp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông bao gồm 3 giải pháp kinh tế, hành chính về thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm TP, phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động của xe mô tô và xe gắn máy 2 - 3 bánh. Nhóm giải pháp hỗ trợ bao gồm 7 giải pháp về quản lý quy hoạch đô thị, phát triển nguồn vốn hỗ trợ giao thông công cộng, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý nhu cầu giao thông và trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền.

Về kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách Nhà nước (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển được cân đối hàng năm cho các Sở, ngành, địa phương); kinh phí tự cân đối và huy động hợp pháp khác của các đơn vị thuộc đối tượng tham gia Đề án; kinh phí tài trợ từ các nước và tổ chức quốc tế. Đồng thời, khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo