Thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020

TPHCM kiến nghị bổ sung nguồn vốn trung hạn 2016 - 2020 cho các dự án ODA

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên đoạn đi ngầm từ ga Nhà hát TPHCM đến ga Ba Son được thực hiên từ nguồn vốn vay ODA

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của TP. Đồng thời kiến nghị Trung ương bổ sung nguồn vốn trung hạn 2016 - 2020 cho các dự án ODA do TP quản lý. Bộ Tài chính hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn cho các dự án.

Nhằm tạo thuận lợi cho công tác giải ngân vốn ODA và tránh tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ODA hàng năm, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu phương thức giao kế hoạch vốn ODA đảm bảo đáp ứng đủ vốn theo tiến độ giải ngân thực tế của dự án và tiến độ cấp vốn của các nhà tài trợ để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn                TP về việc đăng ký số vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại cho dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Đồng thời, quan tâm và tiếp tục hỗ trợ TP trong việc vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư vào

lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và môi trường có quy mô đầu tư lớn như: Dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TPHCM (lưu vực Tham Lương- Bến Cát- Nước Lên) và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3a, tuyến Bến Thành - Bến xe Miền Tây.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, hiện tại, TP đang có 12 dự án triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư là 104.932 tỷ đồng; trong đó vốn ODA là 89.376 tỷ đồng, vốn đối ứng là 15.556 tỷ đồng. Về lũy kế giải ngân từ đầu năm đến tháng 9, vốn vay ODA là 383,5 tỷ đồng, đạt 16,27% so với kế hoạch vốn được giao. Trong đó, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 364,5 tỷ đồng, đạt 45,6% so với kế hoạch vốn được giao; vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 19 tỷ đồng, đạt 1,22% so với kế hoạch vốn được giao; vốn đối ứng là 382,314 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch vốn được giao.

Theo UBND TPHCM, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA của TP trong thời gian qua, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện một số biện pháp như sau: Đảm bảo thực hiện cân đối vốn đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng và vốn ODA vay lại từ nguồn vốn vay của Chính phủ theo tiến độ thực hiện của các dự án ODA. Xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá, đảm bảo tiến độ theo cam kết với nhà tài trợ. Trong kế hoạch tiến độ thực hiện, có xác định rõ tiến độ triển khai cụ thể của từng hạng mục chủ yếu và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án có khối lượng đền bù và giải phóng mặt bằng lớn.

Đồng thời, chỉ đạo các chủ dự án ODA nghiên cứu, ban hành quy định nội bộ về những biện pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng TP và yêu cầu của nhà tài trợ. Cùng với đó, UBND TP thường xuyên chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất cùng với các sở, ngành chức năng và các chủ dự án ODA để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và kiên quyết xử lý nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo