Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020

TPHCM kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân tham quan mô hình đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân về cải cách hành chính tại Sở Xây dựng TP

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Theo UBND TP, việc kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác CCHC nhằm đánh giá khách quan, toàn diện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được kiểm tra trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc. Qua đó, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

Về nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác CCHC của TP, cơ quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2019. Cụ thể, vai trò chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ đối với triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý các vấn đề thiếu sót, vi phạm sau khi có báo cáo kiểm tra, thanh tra.

Đồng thời, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng và khiếu nại, tố cáo của người dân và thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo