Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

TPHCM kiểm tra thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng

Giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân, doanh nghiệp tại Sở Xây dựng TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020.

Theo đó, mục đích kiểm tra, khảo sát việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị; phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh. Tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát TTHC, kịp thời có giải pháp tháo gỡ; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả.

Về nội dung kiểm tra, khảo sát gồm: Kiểm tra TTHC về cấp phép xây dựng. Kiểm tra việc thực hiện TTHC qua hệ thống một cửa đất đai. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ như việc kiện toàn bộ phận một cửa; việc thực hiện các quy định về công khai, hướng dẫn TTHC; việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC (tập trung vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC, một cửa điện tử và đánh giá hài lòng). Khảo sát, đánh giá hiệu quả của việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo