Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

TPHCM hoàn thành kết nối hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Kios tra cứu thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND Quận 2

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo về thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, về kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, TP đã hoàn thành kết nối hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. TP đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác kết nối bộ câu hỏi, trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. TP đã hoàn thành kết nối với hệ thống xác thực Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, TP hoàn thành việc tích hợp cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến đưa vào vận hành giai đoạn 1. Cụ thể, đối với liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh - đăng ký thuế thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công TP thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu TP với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với thông báo tổ chức hoạt động khuyến mại thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công TP với thông tin một cửa của Sở Công thương và đồng bộ trạng thái trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công TP. Đối với cấp đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, thực hiện kết nối trực tiếp với trang cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải và đồng bộ trạng thái trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, TP đã bổ sung 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có số lượng giao dịch nhiều thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và 10 dịch vụ công do Công an TP tiếp nhận, thực hiện. Đến nay, TP đã hoàn thành khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin tại các đơn vị tham gia kết nối, hoàn thiện quy trình nội bộ, chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật để kết nối, dự kiến đến ngày 6/12, TP sẵn sàng cho việc kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công bổ sung.

Để thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND TP kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp giấy phép lái xe để đáp ứng yêu cầu về thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Bộ Công an, Tổng Cục thuế hướng dẫn cụ thể giải pháp kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối liên thông cấp mã số định danh, mã số thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú đối với nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm, đăng ký thường trú; mã số thuế đối với nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế.

Văn phòng Chính phủ giao đơn vị tư vấn Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông VNPT đang xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia khẩn trương hoàn chỉnh các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cung cấp cho TP; cử nhân sự hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật kết nối giữa Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công TP đối với các dịch vụ công, đảm bảo yêu cầu, tiến độ kết nối.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo