Thứ Hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021

TPHCM giới thiệu 45 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quang cảnh buổi hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Tô Thị Bích Châu; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Huỳnh Cách Mạng; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Phạm Đức Hải.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Tô Thị Bích Châu cho biết: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đang được các cấp nỗ lực triển khai và tổ chức thực hiện. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực các cấp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Tô Thị Bích Châu, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới được thực hiện theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, trong đó MTTQ Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, hiệp thương giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, đặc biệt là tiêu biểu về uy tín, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, trung thành với Tổ quốc nhằm đại diện cho Nhân dân. “Công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đúng tiến độ về thời gian cho từng công việc, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.” - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh và đề nghị đại biểu cần tập trung, lắng nghe, nghiên cứu và trao đổi tích cực đối với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm đáp ứng với đặc điểm và tình hình thực tế của TP.

Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Tô Thị Bích Châu phát biểu khai mạc tại hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Tô Thị Bích Châu phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TPHCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Phạm Đức Hải cho biết: Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là 30 đại biểu tại TPHCM, trong đó Trung ương giới thiệu là 15 đại biểu; TP giới thiệu là 15 đại biểu.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TPHCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau: TP giới thiệu 45 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhằm đảm bảo số dư người ứng cử theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Theo đó, TP dự kiến cơ cấu giới thiệu 2 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của TP; 2 đại biểu chuyên trách; 10 đại biểu MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội; 4 đại biểu lực lượng vũ trang TP; 2 đại biểu cơ quan tư pháp; 8 đại biểu lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế; 7 đại biểu Viện nghiên cứu, Đại học, Học viện; 6 đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; 2 đại biểu tôn giáo; 2 đại biểu tự ứng cử.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất về cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TPHCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo