Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020

TPHCM điều chỉnh vốn giữa các dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công

Hạng mục thi công cống kiểm soát triều Tân Thuận (Quận 7) thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tính đến hết ngày 30/6, tổng số vốn đã giải ngân tại Kho bạc Nhà nước TP là 7.032,040 tỷ đồng, đạt 20,8% tổng kế hoạch vốn do UBND TP giao (33.771,490 tỷ đồng), đạt 18,8% so với chỉ tiêu được Trung ương giao (37.389,434 tỷ đồng).

Theo UBND TP, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 chưa cao là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP mặc dù được lãnh đạo TP, các sở, ban, ngành và chủ đầu tư quan tâm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khách quan làm chậm, kéo dài. Công tác bồi thường đôi khi phải ngưng thực hiện do không nhận được sự đồng thuận của người dân, vướng mắc pháp lý liên quan đến khiếu nại, kiện cáo. Khó khăn này dẫn đến nhiều dự án phải đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn với tổng số vốn giảm là 3.200 tỷ đồng.

Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP, UBND TP đã ban hành quyết định số 6146/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 là 31.002 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết là 24.038,850 tỷ đồng và còn 6.963,150 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết do một số nội dung, dự án quan trọng tại thời điểm lập kế hoạch năm 2019 chưa được HĐND TP thông qua kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nên chưa có cơ sở bố trí và giải ngân kế hoạch vốn.

Mặt khác, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đến ngày 30/6 là 20,1% thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, các năm trước đây TP giao vốn nhiều đợt, nhưng năm 2019, TP thực hiện theo kết luận của Kiểm toán nhà nước giao toàn bộ 100% dự toán ngay từ đầu năm. Do đó, mặc dù giá trị tuyệt đối vốn giải ngân đạt cao hơn (7.032 tỷ đồng) nhưng tỷ lệ giải ngân trên tổng kế hoạch vốn giao thấp hơn so với cùng kỳ.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án từ nay đến cuối năm, UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: Thường xuyên rà soát tiến độ, có phương án điều chỉnh vốn giữa các dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công theo chủ trương chấp thuận của HĐND TP. Theo đó, trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công, UBND TP sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP phối hợp Sở Tài chính TP chủ trì, làm việc các sở, ban, ngành, quận, huyện và chủ đầu tư thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án và tham mưu UBND TP phương án điều chuyển vốn giữa các dự án từ nay đến cuối năm nhằm phù hợp với tiến độ thực tế, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn theo chủ trương đã được HĐND TP chấp thuận tại Điều 3 Nghị quyết 38/NQ-HĐND và phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của từng dự án đến năm 2019 đạt từ 95%.

Đồng thời, tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Mặt khác, phối hợp với các cơ quan Trung ương nghiên cứu cơ chế, quy định “đặc thù” rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo