Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

TPHCM điều chỉnh giảm vốn đầu tư công đối với 433 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2 được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công vừa đưa vào sử dụng.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo tình hình giao, điều chỉnh bổ sung và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, UBND TP đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của TP với tổng số vốn là 42.139,316 tỷ đồng. Cụ thể, về vốn ngân sách TP, UBND TP đã phân bổ với tổng số vốn là 33.940,764 tỷ đồng; trong đó, vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 10.487,200 tỷ đồng, vốn ngân sách tập trung là 23.453,564 tỷ đồng. Vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ là 8.198,552 tỷ đồng; trong đó, vốn trong nước là 3.153,561 tỷ đồng, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 5.044,991 tỷ đồng.

Về kế hoạch điều chỉnh vốn, UBND TP đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình của 30 đơn vị sử dụng vốn ngân sách TP. Cụ thể, điều chỉnh giảm vốn đối với 433 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp với số vốn điều chỉnh giảm là 1.076,029 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đối với 141 dự án có tỷ lệ giải ngân cao với số vốn điều chỉnh tăng là 1.076,029 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân tính đến hết ngày 30/9 được Kho bạc Nhà nước TP xác nhận là 22.295,826 tỷ đồng, đạt 55,3% tổng kế hoạch vốn TP đã giao. Trong đó, vốn ngân sách TP đã giải ngân là 19.065,834 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch vốn đã giao. Vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân là 4.229,992 tỷ đồng, đạt 51,6% kế hoạch đã giao.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo