Thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021

TPHCM đề xuất chi hơn 55 tỷ đồng hỗ trợ thương nhân các chợ truyền thống gặp khó khăn do dịch Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Công thương TPHCM vừa có đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021.

Theo Sở Công thương, do tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp có điều kiện tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại (thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến) để quảng bá sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường; từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TPHCM, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, Sở Công thương kiến nghị UBND TPHCM trình HĐND TPHCM chấp thuận chủ trương hỗ trợ 100% chi phí tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại cho các doanh nghiệp TPHCM trong năm 2021.

Đồng thời, qua nắm bắt tình hình hoạt động của các chợ nói chung và thương nhân tại các chợ nói riêng, hiện mãi lực tại các chợ truyền thống có xu hướng ngày càng giảm, thương nhân gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Do đó, nhằm tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các thương nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở Công thương kiến nghị UBND TPHCM trình HĐND TPHCM chấp thuận chủ trương hỗ trợ trực tiếp đối với các thương nhân kinh doanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, phạm vi áp dụng là các chợ truyền thống theo quy hoạch của TP do UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quản lý bao gồm chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Đối tượng hỗ trợ là các cá nhân, tổ chức kinh doanh tại chợ (có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ), thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với đơn vị quản lý chợ và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, có mã số thuế và theo danh sách thương nhân kinh doanh tại chợ do các đơn vị quản lý chợ quản lý.

Mức hỗ trợ số tiền 1 tháng được tính bằng 50% trên mức thu phí chợ cao nhất được quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12/2/2007 của UBND TP về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn TPHCM (Theo đó, chợ hạng 1 mức thu không quá 200.000 đồng/m2/tháng; chợ hạng 2 mức thu không quá 140.000 đồng/m2/tháng; chợ hạng 3 mức thu không quá 100.000 đồng/m2/tháng và các quy định khác có liên quan).

Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8/2021.

Dự kiến mức kinh phí hỗ trợ thương nhân, mức trung bình là 200.000 đồng/m2/tháng, diện tích trung bình của 1 điểm kinh doanh là 3m2 bằng 600.000 đồng/điểm/tháng. Tổng số điểm kinh doanh là 72.510 điểm; sạp chợ bỏ trống, không kinh doanh là 10.844 điểm, sạp chợ kinh doanh là 61.666 điểm. Dự kiến tổng số tiền 1 tháng là 18,499 tỷ đồng/tháng. Dự kiến tổng kinh phí 3 tháng là 55,499 tỷ đồng.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo