Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

TPHCM đấu giá 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các lô đất thuộc khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TP về triển khai đấu giá trước các lô đất đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng đồng bộ tại các lô đất có ký hiệu số 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo nguyên tắc đấu giá từng lô để rút kinh nghiệm tổ chức đấu giá các lô còn lại trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 theo đúng quy định.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất (đơn vị tổ chức đấu giá) thực hiện đúng, đủ các nội dung, bám sát mốc thời gian nêu trong kế hoạch để hoàn thành đấu giá trong năm 2019. Đồng thời, giao các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường TP, Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai các thủ tục đấu giá theo đúng kế hoạch đấu giá.

UBND TP cũng giao Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm phối hợp với UBND Quận 2 và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đồng bộ các lô đất còn lại để sớm triển khai đấu giá theo đúng quy định.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo