Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

TPHCM: Đảm bảo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

Một gia đình tham quan và chụp ảnh tại Đường hoa khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 1791/KH-UBND  về triển  khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các Chương trình, đề án trên địa bàn TPHCM năm 2019 - 2020.

Theo kế hoạch, UBND TP xác định mục đích tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các chương trình, đề án trên địa bàn TP nhằm đảm bảo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình, xác định công tác gia đình là một nội dung quan trọng trong kế hoạch, chương trình công tác thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền gắn các chỉ tiêu, mục tiêu trong trong chiến lược phát triển gia đình Việt Nam vào trong chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

UBND TP cũng xác định mục tiêu phấn đấu 92% gia đình và cộng đồng được tiếp cận, phổ biến, tuyên truyền tốt về các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp kiến thức, kỹ năng về gia đình, hôn nhân cho nam nữ thanh niên trước khi kết hôn; kết hôn đúng tuổi pháp luật quy định. Bên cạnh đó, phấn đấu 96% hộ gia đình tiếp cận thông tin, kỹ năng, kiến thức chăm sóc phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; hộ gia đình được tiếp cận với chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, không lựa chọn giới tính thai nhi; hộ gia đình và thành viên gia đình được hưởng thụ các dịch vụ hỗ trợ y tế.

Ngoài ra, phán đấu 91% hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và được thụ hưởng các dịch vụ hỗ trợ gia đình. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình về vai trò, vị trí của gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình và công tác bình đẳng giới trong gia đình…

Theo kế hoạch, UBND TP giao Sở Văn hoá và Thể thao TP phối hợp các sở, ngành, đoàn thể TP, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan điều phối các hoạt động của kế hoạch.

UBND TP đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành uỷ TP phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

UBND TP cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể chính trị - xã hội TP phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và tham gia giám sát kế hoạch này. UBND quận, huyện chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch tại địa phương.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo