Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

TPHCM ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn

Cán bộ giải quyết hồ sơ cho người dân tại UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn.

Theo đó, UBND TP phê duyệt 7 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn gồm: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

Theo quyết định của UBND TP, các quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được phê duyệt là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND TP tại trụ sở nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định pháp luật.

Ngoài ra, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết TTHC được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động theo quy định pháp luật; không công khai quy trình nội bộ đã hết hiệu lực thi hành.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo