Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TPHCM: 100% đơn vị hành chính sắp xếp bộ máy và có tiết kiệm kinh phí

TPHCM thực hiện hiệu quả trong việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo UBND TP, qua 14 năm triển khai thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính tại TPHCM trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP đã thể hiện hiệu quả trong việc cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

Cùng với đó, việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã tạo điều kiện cho cơ quan hành chính nhà nước chủ động trong việc tổ chức sắp xếp bộ máy; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, thực hiện tiết kiệm biên chế và chi phí quản lý nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác quản lý, chống thất thoát, tiêu cực trong đơn vị. Đồng thời, phân phối sử dụng nguồn tài chính hiệu quả, đảm bảo tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ nguồn kinh phí tiết kiệm.

Cụ thể, TP có 775 đơn vị hành chính (trong đó khối TP 59 đơn vị, khối quận - huyện 394 đơn vị và khối phường xã 322 đơn vị), 100% đơn vị hành chính trên địa bàn TP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, 100% đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, 100% đơn vị sắp xếp bộ máy và có tiết kiệm kinh phí.

Về quản lý sử dụng biên chế, trong năm 2018, UBND TP tiếp tục thực hiện việc giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù của TP được giao phù hợp với nhu cầu biên chế thực tế, đáp ứng đúng nhu cầu về vị trí việc làm, chuyên môn.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo