Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Tổng hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng văn kiện Đại hội Đảng

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 5/7, Cụm thi đua III gồm Văn phòng Quận ủy Quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm, cách làm trong tham mưu tổ chức văn kiện”.

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Quận ủy Quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân đã tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua và tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của đơn vị. Các đơn vị đã chủ động gắn công tác thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thúc đẩy hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đã tham mưu thực hiện tốt chương trình làm việc hàng tháng, quý của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận; tham mưu cấp ủy xây dựng và triển khai các văn bản, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, các chương trình kế hoạch trọng điểm để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; thành lập các tiểu ban, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025… Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: việc đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua của một số đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao; các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận về cách làm, kinh nhiệm trong tham mưu tổ chức góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ quận. Đây là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, bám sát nhiệm vụ công tác của Văn phòng cấp ủy. Nội dung thảo luận gồm: công tác chuẩn bị nội dung góp ý, đối tượng lấy ý kiến, hình thức góp ý, phương pháp điều hành hội nghị lấy ý kiến, phương pháp tổng hợp ý kiến góp ý theo từng nội dung, cách thức báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý. Qua đó, giúp các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung tham mưu đề xuất cách thức tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận nhằm tập hợp đầy đủ trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của quận.

Bùi Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo