Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Tổng Công ty Bến Thành: Doanh thu hệ thống trong 3 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 4.894 tỷ đồng

Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành khen thưởng thành tích Dân vận khéo cho đại diện các tập thể cơ sở Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/4, Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng để sơ kết công tác hoạt động quý 1 năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022.

Theo đánh giá tại hội nghị, doanh thu hệ thống trong 3 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 4.894 tỷ đồng, đạt 21,3% kế hoạch năm; lợi nhuận ước đạt 144 tỷ đồng, đạt 24,1% kế hoạch. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch đã giảm lỗ và có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm trước mặc dù hoạt động vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi Covid-19, khách hàng chủ yếu là khách du lịch nội địa. Ở ngành dịch vụ thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,4 % so với cùng kỳ năm trước. Ở ngành dịch vụ bất động sản, lợi nhuận đạt 36% kế hoạch năm 2022 nhưng giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2021 do một số đơn vị giảm đơn giá khai thác. Tại nhóm ngành sản xuất công nghiệp, hiệu quả hoạt động kinh doanh có sự khởi sắc so với năm 2021…

Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, quý 1/2022, Đảng ủy đã lãnh đạo trọng tâm các nội dung như : Hoàn thành tốt phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhận xét đánh giá cán bộ năm 2021; Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Đảng ủy về học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01 của Bộ Chình trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05; Xây dựng, tổ chức triển khai 2 kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Kết luận 21- KL/TW của Ban chấp hành Trung ương vể đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;...

Về phương hướng quý 2 năm 2022, đồng chí Phan Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đề nghị cần tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; nghiên cứu xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp với giai đoạn mở cửa hội nhập sau đại dịch. Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, đồng chí đề nghị cần tiếp tục thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy về tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’; lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua tổ chức hội nghị người lao động;…

Phương Nam

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo