Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Tối ưu hóa hoạt động quản lý, điều hành trong giải quyết các thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ

Cắt băng khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 17/6, Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ. Đây là bộ thứ ba trong số các bộ, ngành Trung ương tổ chức khai trương và đưa bộ phận một cửa đi vào hoạt động theo tinh thần Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ; chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng. Trong đó có 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Trung ương, 71 thủ tục hành chính do cấp tỉnh giải quyết, 37 thủ tục hành chính do cấp huyện và  15 thủ tục hành chính do cấp xã giải quyết.

Để việc triển khai Bộ phận một cửa có hiệu quả, giảm các thủ tục phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục cần thực hiện; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để thực hiện cắt giảm các quy trình, thủ tục; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức và công dân. Cùng với đó, nghiên cứu, hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của Bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Nội vụ, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi đây khâu đột phá của Bộ, là thước đo sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với Bộ Nội vụ, từ đó, có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan; đồng thời giao Văn phòng Bộ phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ giám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; ý thức, năng lực, trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ với người dân, tổ chức, vì một nền hành chính minh bạch, hiệu quả.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo