Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Tọa đàm “Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh”

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT), ngày 14/6, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức Tọa đàm “Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh”.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 75 Ngày truyền thống TCCT.

Dự buổi tọa đàm có nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; đại biểu các địa phương và thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc TCCT; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong quân đội; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong quân đội...

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo QĐND; Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, đồng chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm nhằm cung cấp nhiều luận cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn, tiếp tục khẳng định những giá trị tư tưởng, quan điểm và lời chỉ dẫn, căn dặn của Người đối với báo chí cách mạng nói chung, báo chí Quân đội nói riêng trong giai đoạn mới; nêu bật những phẩm chất cao quý, đáng kính của Nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng định những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ nhà báo trong Quân đội; kịp thời động viên đội ngũ nhà báo chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, tôi luyện “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội khẳng định: Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã khai sinh và đặt nền móng vững chắc cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang, xứng đáng là “công cụ sắc bén” của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của quần chúng nhân dân; góp phần quan trọng vào những thành công to lớn của sự nghiệp cách mạng qua các giai đoạn lịch sử dân tộc.

Là một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, báo chí quân đội (BCQĐ) không ngừng trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. BCQĐ đã thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; là diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân... Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, cũng đã gợi mở một số vấn đề trọng tâm của buổi tọa đàm để các đại biểu tập trung làm rõ.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND phát biểu tại tọa đàm. Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo QĐND phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến tham luận khẳng định: Trải qua các thời kỳ, BCQĐ luôn thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; diễn đàn tin cậy của cán bộ, chiến sĩ LLVT và quần chúng nhân dân cả nước. Các cơ quan báo chí (CQBC) quân đội luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích trong quá trình tác nghiệp; không ngả nghiêng trước sự tác động, chống phá của các thế lực thù địch và ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường. Đội ngũ những người làm báo trong quân đội - những nhà báo chiến sĩ luôn học tập, noi theo gương sáng của Nhà báo Hồ Chí Minh. Nhiều nhà báo chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại tọa đàm. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại tọa đàm.

 

Đại tá Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu tại tọa đàm. Đại tá Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu tại tọa đàm.

Đội ngũ nhà báo chiến sĩ qua các thế hệ, với phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trách nhiệm chính trị - xã hội cao, trình độ nghiệp vụ vững vàng đã phản ánh đa dạng, thông tin nhiều chiều thực tiễn sinh động, phong phú của xã hội và hoạt động quân sự quốc phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Cùng với đó, các đại biểu đề cập tới việc để BCQĐ tiếp tục phát triển khẳng định vị thế của mình, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT; phát huy vai trò quản lý của cơ quan chủ quản - cơ quan quản lý đối với các CQBC trong quân đội, nhằm đảm bảo cho báo chí quân đội hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích. Tiếp tục kiện toàn hệ thống CQBC theo hướng cơ bản, chính quy, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao. Đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng, mà trước hết là các cơ quan chủ quản và CQBC; gắn việc làm này với đẩy mạnh các hoạt động quảng bá để nâng cao vị thế báo chí quân đội trong quá trình phát triển.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Các đại biểu tham dự tọa đàm.

 

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Các ý kiến tập trung phân tích, chỉ rõ yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ nhà báo chiến sĩ “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong đó, phải hết sức chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, biên tập viên; gắn đào tạo cơ bản với đào tạo tại chức, đào tạo trong nước với bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ báo chí ở nước ngoài.

Các CQBC phải làm tốt công tác luân chuyển, đưa phóng viên, biên tập viên đi thực tiễn cơ sở, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, những nơi khó khăn, nguy hiểm; tạo điều kiện cho họ “đắm mình” vào cuộc sống, sinh hoạt của bộ đội; trên cơ sở đó có những tác phẩm báo chí thực sự mang hơi thở của thực tiễn.

Buổi tọa đàm đã nhận được gần 30 tham luận của các đại biểu. Buổi tọa đàm đã nhận được gần 30 tham luận của các đại biểu.

Kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, buổi tọa đàm “Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh” đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tọa đàm đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học, lịch sử và thực tiễn, tiếp tục khẳng định những giá trị tư tưởng, quan điểm và lời chỉ dẫn, căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với báo chí cách mạng nói chung, báo chí quân đội nói riêng trong giai đoạn mới. Đồng thời khẳng định những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ nhà báo hai lần chiến sĩ; kịp thời động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tôi luyện “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

Theo QĐND

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo