Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) -Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra ngày 10/1.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý hiện nay một số nơi chưa quan tâm tiếp dân, đối thoại với nhân dân để giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài nhằm giải quyết dứt điểm; công tác nắm bắt, dự báo tình hình, đặc biệt là những địa bàn phức tạp, nhạy cảm ở một số nơi chưa kịp thời, sâu sát. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp...

Trong thời gian tới, các ý kiến đề nghị công tác dân vận cần tập trung vào vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, lựa chọn những vấn đề bức xúc để cán bộ xuống lắng nghe, giải quyết, cái gì có lý cần giải quyết theo luật, cái gì có tình cần giải quyết theo linh động.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Dân vận Trung ương và Chính phủ quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại; triển khai tổ chức thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 sửa đổi, nhất là những điểm mới của Luật đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế, đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương. Ngoài ra, cần tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ vụ khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá về công tác dân vận trong năm 2018 với tinh thần liêm chính, phục vụ người dân đã khởi động tốt hơn; niềm tin của người dân tăng lên và thành quả đó có đóng góp của công tác dân vận.

“Tuy nhiên, chúng ta không chủ quan với những kết quả bước đầu mà phải thấy được những bất ổn của xã hội hiện nay để làm tốt hơn công tác dân vận, phục vụ nhân dân. Một bộ phận nhân dân còn khó khăn, còn nghèo, xã hội phát triển nhưng còn không ít bất ổn, còn mâu thuẫn không nhỏ, trong khi chúng ta cần một khát vọng dân tộc, cần lòng dân đoàn kết thống nhất để phát triển”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý các bất ổn cần quan tâm như tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp, tình trạng một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với người dân; đồng thời việc giải phóng mặt bằng, đất đai nếu làm không sâu, không kỹ, không thuyết phục, thiếu kiên trì, mà nhiều cán bộ chính quyền chưa làm tốt là những vấn đề nổi cộm hiện nay.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN) Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, tình trạng tham nhũng vặt vẫn diễn ra phức tạp. Công tác dân vận nói chung chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Một bộ phận coi thường công tác dân vận, coi quyền lực của mình là cao, không thuyết phục nhân dân.

Trước những vấn đề đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp. Trong đó, tập trung giải quyết những mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

“Mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc…, Vì vậy công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.”- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định và đề nghị các cấp chính quyền phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà. “Kiên quyết xử lý nghiêm tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng vặt. Những người có quyền, có chức, kể cả tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bí thư chi bộ đến cấp cao, đều cần nêu gương, tận tụy, lo cho dân, phục vụ nhân dân” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước song song nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. “Dân vận mà làm cho dân tin là phải làm cho dân ấm no và hạnh phúc. Ấm no của người dân, an toàn của người dân, quyền lợi của con người, quyền công dân theo Hiến pháp phải được bảo vệ” – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động. Vì vậy, yêu cầu nêu cao tính trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận với yêu cầu phải thực lòng, thực tâm giải quyết các vấn đề của nhân dân.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quyết định các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019 giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo