Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Tiếp tục xây dựng chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn trao Giấy khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/6, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị tổng kết chương trình đòn bẩy “Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh” giai đoạn 2015 - 2020.

Đến nay, toàn quận có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức đạt chuẩn theo quy định; trên 90% cán bộ quy hoạch được đào tạo đạt chuẩn theo quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Quận 10 trong những năm qua có sự chuyển biến tích cực về chất lượng cũng như số lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực gắn với phát triển toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội; nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác tổ chức cán bộ, phát triển nguồn nhân lực gắn với việc thực hiện chương trình cải cách hành chính, tạo đà cho phát triển cho những năm tiếp theo.

UBND quận và các đơn vị thuộc quận đã tích cực chủ động triển khai thực hiện, rà soát trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đảm bảo việc tổ chức các lớp đào tạo tại quận cũng như cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Thành phố, sở - ngành tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục xây dựng chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; sắp sếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo số lượng và cơ cấu; nghiên cứu mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý đương nhiệm và quy hoạch; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ không chuyên trách; cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quan tâm bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Dịp này, Quận ủy đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể thực hiện tốt chương trình đòn bẩy “Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh” giai đoạn 2015 - 2020.

Ngọc Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo