Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Tiếp tục thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 28/3, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân quận. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng – Quận ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân quận đã triển khai đến các đồng chí tham dự hội nghị về mục đích, yêu cầu của việc thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án; nguyên tắc, phương pháp hòa giải, đối thoại; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hòa giải, đối thoại; cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm hòa giải, đối thoại; những tranh chấp dân sự không được hòa giải, những tranh chấp không tiến hành hòa giải được, vụ án hành chính không được đối thoại, vụ án hành chính không đối thoại được…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân quận tiếp tục thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân. Cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân quận. Việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Cẩm Vân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo