Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Chi bộ Cơ sở Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Riverside

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong công ty liên doanh với nước ngoài

Đồng chí Trần Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành (phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt tại đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 24/3, Chi bộ Cơ sở Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Riverside (trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV) tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV; ông Trần Đức Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Riverside (đại diện đối tác liên doanh của Công ty).

Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Riverside là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nhà hàng khách sạn 5 sao, câu lạc bộ trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, bar karaoke. Đây là doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, trong đó 2 lĩnh vực khách sạn và CLB do 2 tập đoàn quản lý chuyên nghiệp phụ trách theo hợp đồng quản lý. Chi bộ Cơ sở Công ty có 14 đảng viên; tổng số lao động khoảng 500 người.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cơ sở Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Riverside đã phối hợp với Ban quản lý điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện đều tăng trưởng qua các năm. Các hoạt động kinh doanh của Công ty đều được triển khai theo đúng định hướng chiến lược của Nghị quyết, bao gồm hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: khách sạn lưu trú (bao gồm nhà hàng, hội nghị) và Câu lạc bộ Royal (gồm dịch vụ karaoke, bar và trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài).

Công ty liên doanh đã phối hợp với Ban quản lý trong mọi hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm sau luôn cao hơn, tăng trưởng hơn năm trước. Trong đó, luôn chú trọng việc đảm bảo đời sống cho người lao động cả vật chất và tinh thần; chỉ tiêu tăng lương bình quân hàng năm luôn được thống nhất thực hiện (mỗi năm tăng bình quân 5-6%), đời sống tinh thần của người lao động được nâng chất lượng nhờ sự kết hợp của các hoạt động đoàn thể với sự chỉ đạo của cấp ủy và các hoạt động từ phía công ty quản lý. Công ty cũng đã thực hiện việc chia cổ tức cho các bên liên doanh tăng lên, từ 2 triệu USD/năm tăng lên 3 triệu USD/năm 2018 và 5 triệu cho 2019.

Trong công tác phát triển Đảng, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phát triển mới 5 đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó xác định mục tiêu tổng quát: “Đoàn kết, chia sẻ, kết hợp nội lực, cơ hội và thế mạnh để giữ vững thị trường, khách hàng và xây dựng thành công sản phẩm mới, hình ảnh mới”.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Công ty phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh hàng năm do chủ đầu tư giao; hoàn thành việc cải tạo toàn bộ khách sạn; xây dựng, cải thiện chất lượng đội ngũ lao động CLB; phấn đấu đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm; giữ vững chỉ tiêu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; phấn đấu kết nạp đạt 3 đảng viên mới trong nhiệm kỳ; Công đoàn đạt xuất sắc vững mạnh hàng năm; Đoàn Thanh niên đạt xuất sắc hàng năm…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong công ty liên doanh với nước ngoài theo Quy định 171 QĐ/TW ngày 7/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện công tác tuyên truyền vận động đối tác, cán bộ quản lý và người lao động chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với HĐQT, Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm do Hội đồng quản trị giao. Đây là nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Bảo đảm quyền lợi của các bên góp vốn trong liên doanh, của công ty liên doanh và người lao động. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, vận động để đối tác nước ngoài hiểu rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam, chủ trương hội nhập của Việt Nam. Tuyên truyền để đối tác nước ngoài tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức công đoàn hoạt động. Nhiệm vụ trước mắt trong năm 2020 là nhanh chóng xây dựng các kịch bản khắc phục tác động của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp và người lao động.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Khách sạn Saigon Riverside tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phương Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo