Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của dân tộc

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/7, UBND huyện Nhà Bè tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đến dự đại hội có Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lưu.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn đã quan tâm và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn, tạo việc làm, vì vậy nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống khá hơn trước; đồng bào các dân tộc thiểu số yên tâm trong cuộc sống, ý thức về quyền và nghĩa vụ của người dân ngày được nâng lên. Bên cạnh đó, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện được phát huy hiệu quả, đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian qua.

Đồng thời, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi trong nhân dân nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, không ngừng nâng cao trình độ dân trí trong người dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm, chăm lo về vật chất và tinh thần, giúp đồng bào dân tộc yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của huyện. Trong giai đoạn 2014 – 2019, đã hỗ trợ 450 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với hơn 337 triệu đồng; hỗ trợ miễn học phí cho 220 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với hơn 170 triệu đồng.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lưu đề nghị các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho đồng bào dân tộc; quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng huyện Nhà Bè ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

Lam Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo