Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay

Tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/6, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Đến dự có Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Công tác giáo dục - đào tạo không ngừng được tăng lên, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng tham gia. Nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử có giá trị đã phát huy tác dụng trong đời sống xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lương Văn Nhiền đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục quan tâm xây dựng văn hóa trong Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, các đảng bộ, chi bộ phải xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) có nội dung xây dựng văn hóa Đảng cụ thể, thiết thực; lãnh đạo và kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Diệu Bình

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo