Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Tiếp tục nghiên cứu và vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 19/6, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề giới thiệu tác phẩm “Xây dựng, phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đã thông tin, báo cáo về đặc điểm, tác động của cục diện thế giới hiện nay; giới thiệu các nội dung: Trường phái đối ngoại ngoại giao “cây tre Việt Nam”; quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, ngoại giao “cây tre Việt Nam” được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong Hội nghị đối ngoại toàn quốc (14/12/2021). Khái niệm này là sự đúc kết, hình tượng hóa đường lối đối ngoại mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện với những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, việc thấm nhuần triết lý và thực hành hiệu quả trường phái ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam” có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ngày 14/12/2021, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến “trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam”.

Ngày 19/12/2023, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh về trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Đó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo, nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo, nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; đoàn kết, nhân ái, nhưng luôn luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Theo khắc họa khái quát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” được hình thành trong thời kỳ đổi mới gần 40 năm qua. Trường phái này được Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy bản sắc, truyền thống dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại. Như vậy, đề cập đến trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam” chính là đề cập đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của cả hệ thống chính trị Việt Nam trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ đổi mới…

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM phát biểu tại hội nghị Đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM cho rằng, việc triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là việc thường xuyên lâu dài. Do vậy, đồng chí Hàng Thị Thu Nga đề nghị sau hội nghị các cấp ủy, đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, học tập tác phẩm gắn với sinh hoạt đảng, gắn với các sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Hàng Thị Thu Nga đề nghị trong quá trình nghiên cứu tác phẩm, cần quán triệt sâu sắc và đầy đủ về quan điểm đường lối, đối ngoại của Đảng và nhà nước để mỗi cán bộ, đảng viên có thể vận dụng phù hợp trong công việc, ứng xử nhất là trong công tác tham mưu trên các lĩnh vực. Về hình thức sinh hoạt, đồng chí Hàng Thị Thu Nga cho rằng cấp ủy cơ sở, đoàn thể có thể vận dụng linh hoạt trong hình thức triển khai như tổ chức hội thảo, tọa đàm hoặc sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ đảng bộ, sinh hoạt đoàn thể.

“Trong quá trình nghiên cứu tác phẩm, các cấp ủy và đoàn thể cần chú ý gắn với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động về đường lối chính trị đối ngoại của Đảng về đường lối đối ngoại đa phương, song phương của Việt Nam, vì đây là vấn đề quan trọng và rất cần thiết” - đồng chí Hàng Thị Thu Nga nhấn mạnh.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo