Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Tiếp tục khẳng định quan điểm cơ bản đặt ra về khu vực kinh tế nhà nước

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 2/8, tại Hà Nội, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nhấn mạnh mục đích của buổi làm việc là từ thực tiễn triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh giá lại những kết quả đã đạt được, đặc biệt là làm rõ những khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trên cơ sở đó, tìm ra nguyên nhân, đề xuất định hướng và nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tiếp tục khẳng định quan điểm cơ bản đặt ra về khu vực kinh tế nhà nước.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, trong điều kiện hiện nay, không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều chú trọng phát triển một số tập đoàn, doanh nghiệp mang tính chiến lược để đảm bảo cân đối lớn cho nền kinh tế quốc gia, đầu tư vào những lĩnh vực mà tư nhân không sẵn sàng, hoặc không được phép đầu tư. Nếu không cẩn thận, chỉ vì một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả mà phủ nhận cả hệ thống, sẽ dẫn tới việc chuyển sự độc quyền của nhà nước sang độc quyền tư nhân. Đó là sự nguy hại rất khó lường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Tiểu ban đang tích cực chuẩn bị dự thảo cho Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII mà phần hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có các chủ thể của nền kinh tế là vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai. Phải có đánh giá khách quan, khoa học và căn cứ thực tiễn, từ đó, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt trong điều kiện mới là phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Nie Kđăm cho biết, Đảng có chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt. Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp khối Trung ương thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách; nhận thức của xã hội về vai trò của doanh nghiệp nhà nước chưa thực sự sâu sắc, dẫn tới những đánh giá mang tính tiêu cực, thậm chí phủ nhận vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Chính phủ xem xét cho tổng rà soát lại các văn bản luật, nghị định, quy định của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhà nước để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất với chủ trương của Đảng; sớm có quy định về cơ chế Nhà nước đặt hàng khi doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội do Nhà nước giao, thực hiện phương thức lựa chọn cạnh tranh công khai. Các cơ quan nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo