Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Tiếp tục học tập, nghiên cứu nội dung bài báo “Dân vận”, xem đây là cẩm nang để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 10/10, Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác vận động Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” nêu lên nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cả hệ thống chính trị là thực hiện công tác dân vận. Bài báo được viết và đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949. Nhờ vận dụng sâu sắc quan điểm dân vận của Bác vào thực tiễn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, phường đã phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng – Nhà nước với nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức; công tác dân vận của chính quyền được chú trọng, ngày càng sâu sát và gắn bó với nhân dân. Dân chủ được mở rộng và nâng cao hơn, nhiều chủ trương của Quận ủy và các cấp ủy được sự đồng thuận xã hội cao. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa sâu rộng, vừa là nội dung vừa là biện pháp thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác vận động nhân dân của quận.

Tại tọa đàm, nhiều cấp ủy đã tham gia phát biểu về ý thức, trách nhiệm trong công tác dân vận tại địa phương, đơn vị; việc nêu gương về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” của cán bộ các cấp…

Phát biểu kết thúc tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả vận dụng bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác vận động nhân dân trong giai đoạn hiện nay của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời yêu cầu tiếp tục học tập, nghiên cứu quán triệt sâu rộng nội dung bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem đây là cẩm nang để thực hiện tốt công tác dân vận của quận trong thời gian tới.

Lê Thị Dạ Thảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo