Thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu kết luận

(Thanhuytphcm.vn) - Việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm thực chất - yêu cầu này là trách nhiệm của các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương phải chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với Bộ Công an thực hiện có hiệu quả, vì Nhân dân để phục vụ. Đây là nội dung được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 896 nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896), ngày 23/4.

Theo Phó Thủ tướng, điều đáng ghi nhận sau 7 năm thực hiện Đề án 896 là việc triển khai mô hình Công an chính quy tại Công an xã, bảo đảm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hàng ngày ngay từ địa bàn cơ sở; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ban, ngành sẵn sàng tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. Đến nay, các nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, quá trình triển khai thực hiện Đề án đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số…

Song, Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra rằng, việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và dữ liệu giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn gặp nhiều khó khăn. Chưa có cơ chế thống nhất, hợp lý xử lý đối với các trường hợp dữ liệu công dân có sai lệch, dẫn đến gia tăng thủ tục hành chính không đáng có, gây sức ép cho người dân, khó đảm bảo chất lượng đăng ký hộ tịch.

Nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tiếp tục đưa Đề án 896 vào thực tiễn để hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất; an ninh, an toàn dữ liệu. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, đẩy nhanh quá trình kết nối; hoàn thành, mở rộng việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an; tăng cường mạnh mẽ kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công một cách có hiệu quả giữa Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp; tổ chức chính trị, xã hội liên quan.

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục tích cực "đồng hành” cùng Bộ Công an trong quá trình triển khai 2 dự án, bảo đảm sự đồng bộ, kết nối trong xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét ban hành trong quý II/2021 để tạo hành lang pháp lý cho vấn đề danh tính số. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để phổ cập danh tính số cho mọi người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất và phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, triển khai các ứng dụng để tích hợp vào chíp điện tử trên Thẻ căn cước công dân, góp phần thực hiện quản lý ngành, lĩnh vực được phân công…

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo