Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 2/8, Đoàn Giám sát của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát theo quyết định 2352 -QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.

Tại buổi giám sát, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Lê Minh Tấn cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện, Đảng ủy Sở và các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của ngành của từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu Chi – Đảng bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm chính trị theo tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy được Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở quan tâm thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp. Đến nay, Sở đã giảm từ 14 phòng xuống còn 9 phòng, ban. Đồng thời, nhằm bảo đảm các đơn vị thuộc Sở được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, Sở đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc nhằm giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải và trùng lắp. Ngoài ra, hàng năm, việc sử dụng và phân bố biên chế tại Sở được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Đảm bảo thực hiện hoàn thành tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%, từ năm 2018, Sở đã không thực hiện tuyển dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. Đồng thời, tiến tới giảm số lượng hợp đồng đang làm việc tại các đơn vị nhằm thực hiện theo đúng quy định.

“Việc triển khai Nghị quyết này, đã tạo cơ hội và điều kiện để các cơ quan, đơn vị có cơ sở pháp lý để ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện một cách hiệu quả hơn, ngày càng nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan cấp dưới, của cán bộ, công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được cải tiến với thời gian thực hiện ngắn hơn gắn với chất lượng công việc ngày một nâng lên, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ hơn, cùng cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vai trò điều hành của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ngày càng thể hiện rõ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.”- Bí thư Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Lê Minh Tấn khẳng định.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP tiếp tục quán triệt trong Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện đề án vị trí việc làm, để giao việc phải đúng người, đúng việc; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy để nâng cao, năng lực hiệu quả công việc hơn nữa. Ngoài ra, cần rà soát chuyển đổi vị trí công tác đối với những phòng, đơn vị nhất là lĩnh vực chính sách dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP tiếp tục quan tâm công tác phát triển Đảng, nhất là công nhân, viên chức, người lao động; cần tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao trình độ chính trị; quan tâm đến công tác quy hoạch rộng và mở để đảm bảo 3 độ tuổi. Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên hơn; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể, nhất là vai trò của người đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong nhiệm vụ được giao.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo