Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

Tiếp tục củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” cho mô hình “Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc và trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần thứ 1 năm 2019.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phan Thị Thắng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” cho mô hình “Ngày hội văn hóa các dân tộc” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” cho mô hình “Ngày hội văn hóa các dân tộc” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cho biết: Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện tiên quyết giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với mục tiêu độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào việc củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” cho mô hình “Giải thưởng Tôn Đức Thắng” do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” cho mô hình “Giải thưởng Tôn Đức Thắng” do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cần tiếp tục củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới; xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cùng các tổ chức thành viên cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong đó có Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh, rạch vì TP sạch và giảm ngập nước” bằng những công trình, những mô hình, những giải pháp sáng tạo, đột phá, thiết thực nhất, cụ thể, góp phần tích cực vào Chương trình xanh hóa TP.

Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” cho mô hình “Ngày Hội Nữ tu làm công tác xã hội từ thiện” của Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” cho mô hình “Ngày Hội Nữ tu làm công tác xã hội từ thiện” của Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Bên cạnh đó, cần đi đầu trong việc vận động toàn xã hội chăm lo cho xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và chính quyền TP chăm lo hạnh phúc của người dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị TP thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần cùng các tổ chức Đảng tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2019 cho 221 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận; trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần I năm 2019 cho 5 tập thể, 2 cá nhân có công trình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần tăng cường, củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo