Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ tham dự hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 15/10, Đảng ủy Khối Dân - Chính – Đảng TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính – Đảng TPHCM khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ. 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Lê Thị Hồng Nga cho biết: 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các Ban Đảng ủy Khối, đoàn thể Khối chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021; chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan chức năng về phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn song song với thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Khối nỗ lực chung tay đóng góp, vận động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn, chăm lo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn TP…

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Thị Hồng Nga cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được quan tâm đầu tư nhiều giải pháp, đặc biệt là giải pháp lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở nghiêm túc thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên năm 2020; phản ánh đúng tình hình công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên tại cơ sở.

Đồng thời, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ giữ được nền nếp; chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, tăng tỉ lệ đảng viên tham gia phát biểu xây dựng nghị quyết của chi bộ, đảng bộ; công tác phát triển đảng viên mới có nhiều giải pháp thiết thực, chú trọng nâng cao chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Khối trong tham gia công tác phòng chống dịch và tăng cường các hoạt động chăm lo an sinh xã hội; kịp thời đồng hành cùng TP phát động hỗ trợ phương tiện học tập trực tuyến cho các cháu học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khó khăn trong Khối và một số quận, huyện, đặc biệt là các cháu mồ côi cha hoặc mẹ trong dịch Covid -19.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, nhất là triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Quang cảnh hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025. Quang cảnh hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Đặc biệt là lãnh đạo thực hiện hiệu quả về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP sau ngày 15/9 đi vào cuộc sống theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy, Chỉ thị 18 của UBND TP và mới đây nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19”; đồng thời xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và khẳng định văn hóa là nền tảng đồng hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị Đảng ủy Khối cần xây dựng Nghị quyết chuyên đề về nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Khối Dân - Chính - Đảng TP là một giải pháp cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên rèn luyện đạo đức cách mạng, liêm khiết, nói không với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và vi phạm pháp luật. Trong đó, cần chú trọng cụ thể hóa nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; chú ý thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng, chú trọng biện pháp tạo nguồn, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở; có giải pháp thực hiện tốt việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch các vấn đề nội bộ. Chú trọng lãnh đạo công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn; xây dựng văn hóa công sở, xây dựng ý thức phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường bám sát thực tiễn, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tận tâm, tận tuỵ với công việc, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; khắc phục mọi khó khăn, thách thức; tổ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt của năm 2021.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo