Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/4, Viễn thông TPHCM (VNPT TPHCM) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT TPHCM; Hoàng Quốc Trường - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT TP. Tham dự có 149/150 đại biểu là cán bộ quản lý và người lao động tiêu biểu đại diện cho toàn thể 2.057 người lao động tại 20 đơn vị trực thuộc VNPT TPHCM (ảnh).

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ năm 2020; đại diện Công đoàn VNPT TPHCM trình bày báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc và kết quả giải quyết kiến nghị của tập thể lao động sau đối thoại định kỳ năm 2020; báo cáo thực hiện thu chi các nguồn quỹ; đại diện Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân VTTP năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Hội nghị cũng đã kịp thời giải đáp các kiến nghị của các đơn vị, đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực nhất cho công tác sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ lao động đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu thực tế, chế độ chính sách phù hợp, đem lại quyền lợi, tạo động lực cho người lao động.

Với quyết tâm cao nhất, hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu của VNPT TPHCM năm 2021 bao gồm các chỉ tiêu: Doanh thu địa bàn đạt 5.031,64 tỷ, tăng 2% so thực hiện năm 2020 (nếu loại trừ VMS và cố định, tăng trưởng 4%), trong đó dịch vụ di động đạt 2.247,06 tỷ, tăng 4,2% so thực hiện năm 2020; dịch vụ băng rộng đạt 1.442,93 tỷ, tăng 11,2% so thực hiện năm 2020; dịch vụ MyTV đạt 144,93 tỷ, tăng 132,8% so thực hiện năm 2020; dịch vụ CNTT đạt 201,59 tỷ, tăng 63,2% so thực hiện năm 2020. Đồng thời, hội nghị đã thống nhất sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận nội bộ để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thân nhân người lao động thông qua các nguồn quỹ.

Nguyễn Hoàng Việt

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo