Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Tiếp nhận, ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo nên sự đổi mới, đột phá về mặt hình thức nghệ thuật

Hội thảo khoa học “Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật”

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, đây là dịp để các nhà quản lý lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các nghệ sĩ, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp để thống nhất các giải pháp cho phù hợp tình hình mới. Trong đó, có thể đặt ra mảng công việc cần ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; giải pháp về nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính, dịch vụ văn hóa về biểu diễn nghệ thuật đến nhân dân đáp ứng xu hướng thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ trong biểu diễn nghệ thuật của nước ta và hội nhập quốc tế.

Các ý kiến tại hội thảo đã làm rõ nhiều nhóm vấn đề, trọng tâm là: Tác động, thuận lợi, thách thức khi ứng dụng thành tựu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật; Ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sáng tạo, phổ biến, lưu trữ phù hợp với xu hướng thay đổi phương thức hưởng thụ tác phẩm nghệ thuật của nhân dân, vấn đề thương mại điện tử, quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm nghệ thuật; Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật trong xu hướng Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Theo nhiều ý kiến, để sân khấu có sức cạnh tranh, các nghệ sĩ Việt Nam trong quá trình sáng tạo, phải biết tiếp nhận, ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo nên sự đổi mới, đột phá về mặt hình thức nghệ thuật. Nhưng để bắt kịp với sự phát triển của thời đại cách mạng công nghệ 4.0, bên cạnh việc các nghệ sĩ phải nắm bắt, phản ánh nhanh nhạy những vấn đề xã hội mới, mang tư tưởng của thời đại, sao cho phù hợp với nhu cầu, thị hiếu thẩm mỹ của khán giả mới thì cũng cần có đầu tư về vật lực, đầu tư đào tạo con người… Đây chính là khó khăn mà nghệ thuật biểu diễn cần phải đối mặt để cùng nhập cuộc cuộc cách mạng 4.0.

PGS.TS. Phạm Duy Khuê cho rằng cần biết tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0 vào các lĩnh vực từ âm nhạc, xiếc, sân khấu truyền thống, sân khấu đương đại… theo đúng quy luật của nó, nói cách khác, phải biến kỹ thuật thành nghệ thuật. Khi chúng ta am hiểu và thông thuộc những quy luật mới có thể nhào nặn ra các ngôn ngữ mới nhằm phục vụ kịp thời sự phát triển của xã hội hiện nay.

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo