Thứ Bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 23/11, UBND TPHCM có Công văn khẩn số 3899/UBND-VX về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Theo nội dung Công văn, Chủ tịch UBND TPHCM giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận - huyện, các Hội đặc thù thuộc TP và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TPHCM khẩn trương rà soát lại quy chế làm việc, quy định của các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương; sự nghiêm túc, tính chấp hành trong công tác giữa cấp trên và cấp dưới; đảm bảo tuân thủ thứ bậc hành chính và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đồng thời có chế độ khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Cùng với đó là kiểm soát chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại TPHCM theo hướng dẫn tại Công văn số 1913/STTTT-CNTT ngày 4/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Công văn nêu rõ, phải thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Một trong những nội dung quan trọng là lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Trung ương, của Bộ Y tế và các chỉ đạo của UBND TPHCM. Nắm bắt thông tin qua báo chí, truyền thông, Cổng thông tin 1022, đơn thư phản ánh của người dân và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, hoạt động công vụ, công tác phòng chống dịch của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh hoặc xử lý, khắc phục kịp thời vi phạm (nếu có).

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị và các hoạt động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo giải quyết.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo