Thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020

Thực hiện tốt việc tiếp công dân đột xuất để giải quyết các vụ việc

Quang cảnh buổi làm việc duyệt các nội dung triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Thanh tra TP.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 13/2, Đoàn công tác UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc duyệt các nội dung triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Thanh tra TP.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh Thanh tra TP Nguyễn Kiến Quốc cho biết: Trong năm 2020, tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được UBND TP duyệt là 13 đoàn. Trong đó, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là 5 đoàn; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng là 2 đoàn; thanh tra về kinh tế - xã hội là 4 đoàn; kiểm tra việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP đã có hiệu lực pháp luật là 1 đoàn; kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra TP là 1 đoàn. Các đoàn thanh tra, kiểm tra nêu trên sẽ được triển khai kết thúc và ban hành kết luận thanh tra trong năm 2020, không để kéo dài, chậm trễ.

Đồng thời, đảm bảo kết quả và tiến độ thực hiện các đoàn thanh tra đột xuất UBND TP giao. Cùng với đó, thực hiện theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định thu hồi tiền đạt tỷ lệ 80% đối với các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn, Chánh Thanh tra TP và lãnh đạo TP đảm bảo lịch tiếp công dân định kỳ và thực hiện tốt việc tiếp công dân đột xuất để giải quyết các vụ việc theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên theo quy định, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo không để xảy ra phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 100% đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, Thanh tra TP tiếp nhận trực tiếp, tiếp nhận qua đường bưu điện, từ các cơ quan khác chuyển đến hoặc theo chỉ đạo của UBND TP tỷ lệ xử lý đúng thời hạn phải đạt từ 90% trở lên. 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Thành ủy, UBND TP về phòng, chống tham nhũng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu cho UBND TP trong ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thành ủy, Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo