Thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Hữu Phước trao Bằng khen cho các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam trong hệ thống MTTQ TP. Đến dự có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Trần Hữu Phước.

Qua 5 năm triển khai Luật MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện các quy định của Luật MTTQ Việt Nam, vận dụng các điều, khoản của Luật vào hoạt động thực tiễn, phục vụ đời sống chính trị - xã hội. Trong đó, tập trung thực thi các điều luật có nội dung về quan hệ phối hợp để Mặt trận thực hiện nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Cạnh đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp TP đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được nhiều nguồn lực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội không ngừng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, giúp cho khối đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Ngoài ra, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp của TP và các tổ chức thành viên đã đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới, khu phố - ấp văn hóa bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Hữu Phước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao sự chủ động của MTTQ trong nhân dân. Chú trọng phương pháp tiếp cận và hình thức tổ chức cho phù hợp với từng địa phương.

Đồng chí Trần Hữu Phước cũng đề nghị cần nhân rộng những mô hình hoạt động tốt, cách làm hay, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời để có sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm thu hút, tập hợp hội viên tham gia; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ngoài ra, tăng cường tập hợp các đội ngũ trí thức, các chuyên gia tham gia phản biện, đóng góp ý kiến cho Luật MTTQ Việt Nam.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Bằng khen cho 37 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật MTTQ Việt Nam.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo