Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Thực hiện tốt các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 4/9, Quận ủy Quận 12 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đến dự có các đồng chí Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Lý Minh Trúc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ Quận 12, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đạt được một số kết quả nổi bật. Quận ủy đã tổ chức nhiều giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình của cấp ủy từ quận đến cơ sở; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó tạo mối quan hệ tốt giữa Đảng với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân phù hợp với ý chí, nguyện vọng chính đáng, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Đồng thời, tổ chức vận động thành lập được 21 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có 500 lao động trở lên; thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đã thực hiện sáp nhập 2 đơn vị Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp;…

Bên cạnh đó, công tác thi hành Điều lệ Đảng đã được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm thực hiện tốt qua việc quản lý đảng viên, chế độ sinh hoạt đảng…, thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên, trong đó 81 trường hợp khiển trách, 17 trường hợp cảnh cáo, 3 trường hợp cách chức, 2 trường hợp khai trừ, 1 trường hợp đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Tin, ảnh: Đoàn Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo