Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong việc tinh giản biên chế

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 19/4, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, 1 năm thực hiện Thông báo số 30-TB/TW và kết luận số 17 – KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Đã tinh giản biên chế 472 trường hợp

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, TP đã giải quyết tinh giản biên chế 472 trường hợp, trong đó có 93 công chức, 170 viên chức, 142 hợp đồng theo Nghị định 68, 67 khối Đảng - đoàn thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng cho biết những hạn chế như: số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với số biên chế của Trung ương giao; tuy có quyết liệt trong việc tinh giảm biên chế, nhưng chưa đạt yêu cầu vì TP là một đô thị đặc biệt khối lượng công việc rất lớn, giảm biên chế phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cần có lộ trình thực hiện.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy vẫn còn lúng túng trong tổ chức thực hiện tinh giảm biên chế, nên việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ yếu về tinh giảm biên chế, chưa chú trọng đúng mức đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với việc xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nên tổ chức bộ máy chưa thật sự tinh gọn, số lượng tinh giảm biên chế ít, hiệu quả công tác chưa cao.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, sắp tới TP sẽ rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả. Phân loại rõ đối tượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong cơ quan đơn vị để quản lý thống nhất…

“TP cũng triển khai đề án sắp xếp lại tổ dân phố, ấp, tổ nhân dân; thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Huyện ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện; mô hình Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Huyện ủy đồng thời Trưởng phòng Nội vụ quận, huyện ở những nơi có đủ đều kiện”- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Cần phải bố trí cán bộ đúng người, đúng việc

Để thực hiện tốt hơn nữa trong việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới, tại hội nghị, các đại biểu cho rằng TP cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại theo Nghị quyết 39; tiếp tục rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, tuyển dụng, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Lưu cho biết, đến nay huyện Nhà Bè đã thực hiện tinh giản biên chế 18 trường hợp khối cơ quan hành chính, 67 khối đơn vị sự nghiệp. Bí thư Huyện ủy Nhà Bè cũng kiến nghị Thành ủy sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện ở một số lĩnh vực như sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sáp nhập Trung tâm Văn hoá - Đài Truyền thanh – Trung tâm Thể dục, thể thao; có chủ trương bổ sung quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Một số ý kiến cũng cho rằng, TP cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng các phương pháp tổ chức lao động khoa học và công nghệ thông tin để hợp lý hoá và hiện đại hoá quy trình thực hiện công vụ; kiên quyết không đề bạt, khen thưởng cán bộ là người đứng đầu, cấp phó phụ trách thực hiện không nghiêm, không hiệu quả việc tinh giản biên chế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 39 có hiệu quả trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Thành ủy TP cần tiếp tục triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng đã đề ra; chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối gắn với vị trí việc làm; phân công phân cấp mạnh mẽ cho cấp dưới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cũng lưu ý TPHCM tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công với quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ toàn diện, hướng đến mục tiêu năm 2021 tinh gọn bộ máy, thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục nỗ lực, chủ động trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; cần phải bố trí cán bộ đúng người, đúng việc; xây dựng ý thức cán bộ trong việc tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan tham mưu Thành ủy, các đơn vị có liên quan cần tập trung, chỉ đạo quyết liệt, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, kịp thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần trao đổi học tập kinh nghiệm trong cách làm, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện việc tinh giản biên chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo