Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng với thực tiễn phong phú, đa dạng của TPHCM

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 , triển khai chương trình hành động năm 2023 do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thành ủy TPHCM có nhiều điểm đổi mới và có sự đồng bộ tốt hơn, thực chất hơn, tạo nền tảng rất quan trọng để bước vào năm 2023 tập trung cao hơn cho công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tạo sự đồng bộ và nâng cao được hiệu quả tổ chức thực hiện

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2002 của Thành ủy TPHCM đã bám sát với lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương. Đến nay, công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao mà trực tiếp là Ban tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 27 đề án, đặc biệt đã kịp thời tham mưu quán triệt cụ thể hóa những Nghị quyết quan trọng của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, qua các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cũng cho thấy được sự đa dạng phong phú trong thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng bộ TPHCM. Đồng thời nhấn mạnh, đối với TPHCM thì ngoài việc quán triệt chủ trương, đường lối tổ chức thực hiện những đường lối chủ trương của Đảng cấp trên thì yêu cầu sát với thực tiễn tình hình là rất lớn.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng chia sẻ những điểm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, trong đó, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ 10 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng. Đề cập đến Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, từ thực tiễn của TPHCM, Đảng bộ TPHCM, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp tục quan tâm thực hiện nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các tập thể Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các tập thể

Trao đổi về một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, sau 5 năm chúng ta đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong tổ chức bộ máy. TPHCM cũng có những bước đi, việc làm hiệu quả. Tuy nhiên đồng chí lưu ý, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng chỉ là bước đi ban đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mới là bước đi cuối cùng của sắp xếp, tổ chức bộ máy. Vì vậy, TPHCM cần tiếp tục quan tâm quán triệt tổ chức thực hiện văn bản liên quan đến nội dung này. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy phải phối hợp để có kế hoạch tinh giản biên chế cho đến năm 2026 nhằm đạt được con số mà Bộ Chính trị giao. Cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục rà soát lại và tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện vị trí việc làm để chuẩn bị cho năm 2026 chúng ta bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới về giao biên chế gắn với vị trí việc làm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy TPHCM tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý người đứng đầu về chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, tăng cường nâng cao năng lực, cụ thể hóa, đảm bảo có thể tổ chức thực hiện có hiệu quả, với thực tiễn rất phong phú, đa dạng của TPHCM. “Nếu cụ thể hóa được tốt, chúng ta cũng tạo được sự đồng bộ và nâng cao được hiệu quả tổ chức thực hiện, nhất là kết quả thực chất đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác được đồng chí Trương Thị Mai lưu ý là tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp của thành TP; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. “Gần đây chúng ta nói nhiều về gương mẫu trước đảng viên. Chỉ có như vậy mới góp phần xây dựng được niềm tin của nhân dân, đảng viên đối với đội ngũ cán bộ” - đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy TPHCM tiếp tục khuyến khích, tạo thêm điều kiện để cho MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý, giám sát người đứng đầu, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi trách nhiệm của mình. Đối với nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, TPHCM tập trung làm rõ và thực hiện sát với thực tiễn TP. “Thực tiễn TPHCM phải được quan tâm chú trọng trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Làm sao đổi mới nhưng phải đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Chia sẻ một số nhiệm vụ nổi bật công tác xây dựng Đảng năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, với thực tiễn phong phú TPHCM, hy vọng Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy TPHCM sẽ phối hợp để có sự giải quyết những vấn đề trong thực tiễn một cách tốt hơn.

Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu tìm tòi, tạo ra những hiệu quả

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo sát sao của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, đối với văn bản có liên quan tới về tiêu chuẩn, chức danh liên quan đến nhiều vấn đề khác về công tác cán bộ, TPHCM có quy định mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ghi nhận nhiệm vụ đều có cơ bản như một cam kết chính trị, trong đó có lời hứa là làm đúng và làm tốt việc của mình. Muốn làm đúng thì phải “thuộc bài” mới làm đúng được. Thứ hai là muốn làm tốt thì phải “đúng vai”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị

Về quy chế làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng cán bộ làm việc phải theo quy chế, không tự làm theo ý riêng được. Quy chế làm việc buộc cán bộ hành xử vì quy định chung. Mỗi cán bộ có cá tính nhưng cá tính không được cá nhân mà phải vì cái chung.

Nhìn lại kết quả 2 năm qua trong phòng chống đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển, kinh tế tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề làm thế nào để cấp trên, người dân, bạn bè quốc tế chung tay ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác nhiều hay ít phần lớn tùy thuộc vào đội ngũ cán bộ chủ chốt, hệ thống chính trị của chúng ta. Thái độ, trách nhiệm, tinh thần phục vụ dám dấn thân, hết lòng vì sự nghiệp chung đã tạo ra và tỏa sáng niềm tin trong sự lãnh đạo chỉ đạo chung thì người dân sẽ ủng hộ.

Đánh giá kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ TP năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, công tác triển khai các nghị quyết chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên một cách nghiêm túc, có chất lượng đảm bảo thời gian và tạo ra sự nhận thức, có chương trình hành động của tập thể và cá nhân, kể cả công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó là tinh thần tích cực, chủ động tham mưu kịp thời các hoạt động theo chương trình trọng tâm của TP. Các đồng chí luôn lắng nghe cầu thị tiếp cận gặp gỡ cán bộ khi cần. Đây là một phương pháp mang tính thuyết phục, các đồng chí không tránh né và kịp thời sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị. Khi có Nghị quyết của Ban Thường vụ hay chuẩn bị một kế hoạch có liên quan đến cán bộ các đồng chí có gặp gỡ các thông tin, có nghe, trao đổi và thậm chí gặp từng cá nhân để nghe báo cáo tham mưu, vì vậy Nghị quyết của chúng ta được sự đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện có đổi mới sáng tạo, nghiên cứu tìm tòi, tạo ra những hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ từng khâu, góp phần quan trọng cho TP triển khai và thực hiện các quyết định trên địa bàn TP về công tác tổ chức và cán bộ.

Tập thể Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Võ Văn Tân nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương Tập thể Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Võ Văn Tân nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, năm 2023 là năm bản lề, năm mà chúng ta dồn lực, mọi hoạt động chúng ta đều phải tăng tốc, nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ cũng không ngoại lệ và rất nặng nề. Nhấn mạnh đến yêu cầu công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, chúng ta bám vào chỉ đạo của cấp trên, bám vào quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn bị trước mắt và chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau.

Năm 2022 chúng ta cũng đã có chuẩn bị một bước, chuẩn bị quy hoạch, chuẩn bị đào tạo, luân chuyển. Năm 2023 tiếp tục phải làm khẩn trương hơn nữa, để đảm bảo công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII. Chúng ta vừa phải giải quyết những tồn đọng, vướng mắc có liên quan đến công tác tổ chức công tác cán bộ, bộ máy, về công tác xây dựng Đảng của chúng ta và nhiều vấn đề khác.

Đối với việc triển khai thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban tổ chức Trung ương lấy địa bàn TP làm điểm. TPHCM sẵn sàng cùng phối hợp với Ban tổ chức Trung ương để có những kết quả, đưa chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc thứ XIV. Đồng chí mong muốn, sắp tới Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu cho Đảng để quan tâm lãnh đạo nhiều hơn nữa đối với TPHCM.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy và Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng Bằng khen cho 9 tập thể, Ban Tổ chức cấp ủy; Ban Tổ chức Thành ủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể, Ban Tổ chức cấp ủy.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo